Kategorie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wyłączenie wspólnika ze spółki

santander consumer bank
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową, czyli stanowi ona formę połączenia osób i kapitału dla realizacji zamierzonego wspólnego celu. Jej utworzenie nie jest sformalizowane, ponadto występują w niej elementy osobowe, zezwalające wspólnikom w znacznym stopniu wpływać na działanie…

Od teraz większa ochrona wspólników mniejszościowych w spółce z o.o.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]1 stycznia 2017 roku weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z punktu widzenia mniejszościowych wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem wyżej wymienionej nowelizacji jest modyfikacja przepisów art. 236 oraz 237 Kodeksu spółek handlowych, wprowadzona Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r.…

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – krok po kroku

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Poniżej przedstawiam procedurę likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formule “krok po kroku”: uchwała o rozwiązaniu spółki: w formie aktu notarialnego, koszt ok. 900 – 1 000 zł (sporządzenie aktu + wypisy), uchwała o powołaniu likwidatorów: najlepiej wraz z uchwałą…

Co może stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki z o. o.?

Millennium bank umowa kredyt w chf nieważna
W poprzednim wpisie zajęliśmy się kwestią co nie może stanowić wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o czym można przeczytać tutaj. Tym samym, w nawiązaniu do poprzedniego wpisu, wskazać należy na prawa mogące stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki…

Co NIE MOŻE być przedmiotem wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

nieważna umowa BRE Bank
Przez zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnik zobowiązuje się do wniesienia do spółki wkładów, w zamian za które obejmuje udziały w kapitale zakładowym spółki. Kapitał zakładowy spółki to jeden z filarów, na których zasadza się jej osobowość prawna. Zgodnie…

Kiedy zgromadzenie wspólników w spółce z o. o. jest ważne oraz kiedy ważne i skuteczne są podejmowane na nim uchwały?

nieważna umowa BPH
Słowem wstępu wskazać należy, że zgromadzenie wspólników to: uchwałodawczy organ spółki, czyli de facto najwyższa władza spółki, która wprowadza niezbędne zmiany do umowy spółki i decyduje w najważniejszych sprawach dotyczących jej funkcjonowania. Zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych…

Znakowanie żywności – wstęp

Znakowanie żywności, to zagadnienie dobrze znane producentom żywności.  Z uwagi na dużą ilość aktów prawnych, zarówno unijnych, jak i krajowych, procedura znakowania żywności stanowi skomplikowany proces, w którym to nasza Kancelaria nierzadko bierze udział. W kilku wpisach postaramy się Państwu przybliżyć niniejsze zagadnienie.…

Udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – cz. II

Tutaj opisaliśmy pierwszą część nowelizacji ustawy pzp w kontekście istotnym z punktu widzenia klientów naszej Kancelarii i skupiliśmy się głównie na art. 22 ustawy pzp. Drugim kluczowym przepisem, który ściśle łączy się z omawianą tematyką jest art. 24 ustawy pzp.…

Udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Artykuł 22 i artykuł 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej „pzp”) to dwa przepisy, które odgrywają kluczową rolę w możliwości udziału potencjalnego wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem określają one kto może się ubiegać o udzielenie zamówienia…