nieważna umowa BPH

Kiedy zgromadzenie wspólników w spółce z o. o. jest ważne oraz kiedy ważne i skuteczne są podejmowane na nim uchwały?

Słowem wstępu wskazać należy, że zgromadzenie wspólników to:

  • uchwałodawczy organ spółki, czyli de facto najwyższa władza spółki, która
  • wprowadza niezbędne zmiany do umowy spółki i
  • decyduje w najważniejszych sprawach dotyczących jej funkcjonowania.

Zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba że umowa spółki albo bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące zgromadzenia wspólników stanowią inaczej.

Jak wynika z powyższego, zgromadzenie wspólników – prawidłowo zwołane – jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, czyli co do zasady wystarczy, iż wszyscy wspólnicy zostaną prawidłowo zawiadomieni o zgromadzeniu. Prawo do udziału w zgromadzeniu i głosowania nad uchwałami jest prawem korporacyjnym – przysługuje każdemu wspólnikowi. Wspólnik może brać udział w zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela, czy też pełnomocnika.

Jeżeli jednak w umowie spółki dla ważności zgromadzenia wspólników wprowadzono kworum, sprawa jest bardziej skomplikowana, o czym poniżej.

PRZYKŁAD

Umowa spółki przewiduje określoną liczbę reprezentowanych udziałów dla ważności zgromadzenia oraz konkretną większość głosów dla podjęcia uchwały.

Mamy zatem do czynienia z obostrzeniem dwojakiego rodzaju:

  • w zakresie liczby reprezentowanych udziałów dla ważności zgromadzenia i
  • w zakresie większości głosów niezbędnej do uzyskania przy podjęciu uchwały.

W takim przypadku uchwała jest ważna tylko wtedy, gdy:

  •  za jej podjęciem głosowała wymagana w umowie większość (np. 2/3), przy czym jednocześnie na zgromadzeniu udziały były reprezentowane w wysokości wskazanej w umowie spółki (osiągnięto kworum).

W przedstawionej sytuacji, gdyby wspólnik lub wspólnicy opuścili zgromadzenie w trakcie, co spowodowałoby brak odpowiedniej reprezentacji udziałów (zgodnej z umową spółki dla ważności zgromadzenia), wówczas zgromadzenie nie byłoby władne do podejmowania dalszych uchwał.

I to nawet wtedy, gdyby pozostali wspólnicy dysponowali wymaganą większością głosów do podjęcia uchwały. Uchwała podjęta z naruszeniem wymogu reprezentacji udziałów mogłaby zostać zaskarżona na podstawie art. 249 KSH.

adwokat Grzegorz Mania

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *