Kredyty złotowe (wibor, sankcja kredytu darmowego)

Istnieją uzasadnione podstawy prawne do unieważnienia umowy kredytu opartego o stawkę WIBOR.

Sankcja Kredytu Darmowego

Sankcja kredytu darmowego ma miejsce wówczas, gdy instytucja finansowa udzielająca kredytu konsumenckiego lub pożyczki narusza konkretnie wskazane przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim, np. zawyża należne jej odsetki z tytułu udzielonego kredytu czy pożyczki, wadliwie wskazuje całkowitą kwotę kredytu, stopę oprocentowania kredytu, zasady i terminy jego spłaty.

Wieloletnie doświadczone zdobyte na kanwie wygranych procesów sądowych z bankami pozwala nam na skuteczne działanie w imieniu naszych Klientów. Na bieżąco badamy aktualne orzecznictwo sądowe – zarówno sądów powszechnych w Polsce, jak i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które ma niebagatelne znaczenie w sporach frankowych.

Ustawodawca w sposób szczegółowy określił wymagania, które umowa kredytu konsumenckiego czy pożyczki powinna określać. W przypadku naruszenia choćby jednego z nich – konsument może skorzystać z sankcji kredytu darmowego, która powoduje, że spłaca on wyłącznie kapitał kredytubez odsetek.

Aby dowiedzieć się czy dana umowa kredytu konsumenckiego lub pożyczki może zostać objęta sankcją kredytu darmowego, zapraszamy do kontaktu celem wykonania przez naszą Kancelarię bezpłatnej analizy umowy kredytowej.


WIBOR

Kancelaria Adwokacka Mania Adwokaci – wobec zdobytego szerokiego doświadczenia w procesach sądowych przeciwko bankom na tle kredytów frankowych – zdecydowała się także na inicjowanie postępowań sądowych na rzecz tych kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty złotowe z oprocentowaniem opartym na wskaźniku WIBOR.

Dotychczasowa analiza postanowień umów kredytowych w polskich złotych wskazuje na fakt, że banki w stosowanych przez siebie wzorcach umownych posługują się niedozwolonymi klauzulami umownymi (analogicznie jak w sprawach kredytów frankowych) odnoszącymi się w swej treści do kwestionowanego obecnie wskaźnika WIBOR. Banki częstokroć nie udzielały kredytobiorcom wystarczających informacji pozwalających kredytobiorcom – konsumentom na dokonanie swobodnej i przemyślanej decyzji odnośnie ryzyka jakie wiąże się z zastosowaniem przez bank wskaźnika WIBOR. Zakres informacji przekazywanych przez banki na rzecz kredytobiorców – konsumentów w zakresie wskaźnika WIBOR był rażąco niewystarczający. Kredytobiorcy nie byli informowani o tym jak ustala się wskaźnik WIBOR ani też kto faktycznie bierze udział w tej procedurze. Wzorce umowne i zawierane na ich podstawie umowy kredytów złotowych są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i naruszają podstawowe zasady prawa cywilnego.

Aktualnie orzecznictwo sądowe w ww. zakresie jest niewielkie, sporo spraw jest w toku, a w niedalekiej przyszłości na temat kredytów złotowych wypowie się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – co będzie miało ogromny wpływ na dalsze orzecznictwo sądów powszechnych w Polsce. Na dzień dzisiejszy – ryzyko prowadzenia sprawy sądowej przeciwko bankom w zakresie kredytu złotowego jest zdecydowanie wyższe niż w zakresie kredytu frankowego. Dlatego też istotne jest, by skorzystać z usług Kancelarii Adwokackiej – doświadczonej w sporach i procesach przeciwko bankom, które starają się wykorzystać każdy argument, by oddalić roszczenie kredytobiorcy.

W zakresie możliwości prowadzenia procesu sądowego przeciwko bankowi Kancelaria Adwokacka będzie dążyć do ustalenia przez sąd nieważności całej umowy kredytu złotowego, oraz – z ostrożności procesowej, tzw. „odwiborowienia” umowy, czyli usunięcia niedozwolonych klauzul dotyczących zmiennego oprocentowania opartego na wskaźniku WIBOR.

Zapraszamy do przesłania umowy kredytu złotowego do naszej Kancelarii.

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej w PLN. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Po otrzymaniu umowy, Kancelaria Mania Adwokaci skontaktuje się z Państwem tak szybko jak to możliwe.