Kategorie

Analiza Wyroku Sądu Najwyższego z 7 listopada 2023 r. – Zatarcie Skazania a Odpowiedzialność Karna Za Czyn z art. 178a § 1 KK

178a kk
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7.11.2023 r., II KK 409/23 Sąd Najwyższy – Izba Karna, w wyroku z dnia 7 listopada 2023 r., o sygnaturze II KK 409/23, podjął istotną kwestię dotyczącą związku pomiędzy uznaniem czynów za niebyłe a możliwością…