Prawo karne gospodarcze

Aktualnie przepisy karne zawarte są w wielu ustawach obejmujących działanie biznesu. Odpowiedzialność karna może dotyczyć każdego przedsiębiorcy, prezesa zarządu lub członka zarządu spółki.

W toku praktyki procesowej Kancelaria Adwokacka Mania Adwokaci zdobyła bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych gospodarczych. Sprawy karne gospodarcze (tzw. „przestępstwa białych kołnierzyków”) obejmują najczęściej takie obszary jak: szeroko pojęta niegospodarność, wiarygodność dokumentów, ochrona informacji, odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych, przestępstwa przeciwko wierzycielom, utrudnianie dochodzenia roszczeń, pozorne bankructwa, oszustwa kredytowe, oszustwa przetargowe, nierzetelne prowadzenie dokumentacji, problemy związane z wykorzystywaniem przymusowej sytuacji kontrahentów, przestępstwa nadużycia zaufania, przestępstwa przekupstwa menedżerskiego.

Aktualnie przepisy karne zawarte są w wielu ustawach obejmujących działanie biznesu. Odpowiedzialność karna może dotyczyć każdego przedsiębiorcy, prezesa zarządu lub członka zarządu spółki.