Kategorie

2 kolejne zabezpieczenia w sprawach frankowych

wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego
W ostatnich dniach Kancelaria uzyskała kolejne dwa zabezpieczenia roszczeń Klientów w sprawach frankowych o ustalenie nieważności umów poprzez wstrzymanie obowiązku płatności rat kredytu od dnia wydania danego postanowienia do dnia uprawomocnienia się wyroku w danej sprawie. Orzeczenia, o których mowa…

6 nowych zabezpieczeń – Klienci nie płacą rat kredytu

Ostatnio Kancelaria uzyskała 6 kolejnych postanowień o zabezpieczeniu roszczeń w toku procesów o unieważnienie umowy kredytu frankowego. Zabezpieczenie polega na wstrzymaniu obowiązku płatności dalszych rat kredytu aż do prawomocnego zakończenia danego postępowania. Jest to niewątpliwe spore udogodnienie dla naszych Klientów.…