Prawo karne

Aktywnie działamy, by uchronić klientów przed poniesieniem odpowiedzialności karnej.

Prawo karne w postępowaniu przygotowawczym

Kancelaria Adwokacka Mania Adwokaci reprezentuje Klientów już na etapie postępowania przygotowawczego. Towarzyszymy przy wszelkich czynnościach dochodzenia czy śledztwa. Asystujemy przy przesłuchaniach. Aktywnie działamy w sytuacji przed, jak i przy samym przedstawieniu zarzutów. Składamy wnioski dowodowe, zapoznajemy się z materiałami postępowania, wnosimy zażalenia na wadliwe decyzje organów ścigania.


Prawo karne w postępowaniu sądowym

W ciągu 14 dni od daty zamknięcia śledztwa albo od otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez Policję w dochodzeniu, prokurator sporządza akt oskarżenia lub zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez Policję w dochodzeniu i wnosi go do sądu albo sam wydaje postanowienie o umorzeniu, o zawieszeniu albo o uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia.

Do aktu oskarżenia dołącza się jego uzasadnienie, przytaczające fakty i dowody, na których oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyjaśniające podstawę prawną oskarżenia i omawiające okoliczności, na które powołuje się oskarżony w swej obronie.

Kancelaria Adwokacka Mania Adwokaci wspólnie z Klientem ustala linię obrony i w sposób merytoryczny odnosi się do dowodów zebranych przez oskarżyciela. Bierzemy udział we wszelkich czynnościach procesowych – aż do prawomocnego zakończenia postępowania.


Prawo karne w postępowaniu wykonawczym

Reprezentujemy skazanych w postępowaniu wykonawczym. Kierujemy wnioski o zastosowanie instytucji dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary, zastosowanie przerwy w karze czy o warunkowe przedterminowe zwolnienie.