Kategorie

Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Zastanawiasz się nad kupnem niewybudowanego jeszcze mieszkania lub domu jednorodzinnego od dewelopera? Sprawdź jakie obowiązki przed zawarciem umowy deweloperskiej ma deweloper zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.   Ustawa ta w sposób kompleksowy…

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wyłączenie wspólnika ze spółki

santander consumer bank
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową, czyli stanowi ona formę połączenia osób i kapitału dla realizacji zamierzonego wspólnego celu. Jej utworzenie nie jest sformalizowane, ponadto występują w niej elementy osobowe, zezwalające wspólnikom w znacznym stopniu wpływać na działanie…

Rozwiązanie spółki cywilnej – wprowadzenie

kredyt frankowy
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Pojęcie to należy rozumieć jako takie zdarzenie prawne, którego skutkiem stosunek spółki ustaje jednocześnie względem wszystkich wspólników. Podstawą prawną rozwiązania spółki są art. 203, 207, 871, 873, 874, 875 KC oraz art. 611-616, 622 KPC. Do przyczyn rozwiązania spółki zalicza…

Od teraz większa ochrona wspólników mniejszościowych w spółce z o.o.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]1 stycznia 2017 roku weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z punktu widzenia mniejszościowych wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem wyżej wymienionej nowelizacji jest modyfikacja przepisów art. 236 oraz 237 Kodeksu spółek handlowych, wprowadzona Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r.…

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – krok po kroku

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Poniżej przedstawiam procedurę likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formule “krok po kroku”: uchwała o rozwiązaniu spółki: w formie aktu notarialnego, koszt ok. 900 – 1 000 zł (sporządzenie aktu + wypisy), uchwała o powołaniu likwidatorów: najlepiej wraz z uchwałą…

Co może stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki z o. o.?

Millennium bank umowa kredyt w chf nieważna
W poprzednim wpisie zajęliśmy się kwestią co nie może stanowić wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o czym można przeczytać tutaj. Tym samym, w nawiązaniu do poprzedniego wpisu, wskazać należy na prawa mogące stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki…

Co NIE MOŻE być przedmiotem wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

nieważna umowa BRE Bank
Przez zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnik zobowiązuje się do wniesienia do spółki wkładów, w zamian za które obejmuje udziały w kapitale zakładowym spółki. Kapitał zakładowy spółki to jeden z filarów, na których zasadza się jej osobowość prawna. Zgodnie…

Kiedy zgromadzenie wspólników w spółce z o. o. jest ważne oraz kiedy ważne i skuteczne są podejmowane na nim uchwały?

nieważna umowa BPH
Słowem wstępu wskazać należy, że zgromadzenie wspólników to: uchwałodawczy organ spółki, czyli de facto najwyższa władza spółki, która wprowadza niezbędne zmiany do umowy spółki i decyduje w najważniejszych sprawach dotyczących jej funkcjonowania. Zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych…