Prawo karne skarbowe

Do najczęstszych działań niweczących przestępcze zachowanie zaliczamy zastosowanie instytucji czynnego żalu, dobrowolnego poddania się odpowiedzialności lub odstąpienia od wymierzenia kary lub środka karnego.

Sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe grożą wysokimi karami finansowymi. W przypadku wszczęcia postępowania karno-skarbowego prowadzimy aktywną obronę Klientów na każdym etapie postępowania. Kancelaria Adwokacka Mania Adwokaci pomaga w ustaleniu sposobu zaniechania ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego.

Do najczęstszych działań niweczących przestępcze zachowanie zaliczamy zastosowanie instytucji czynnego żalu, dobrowolnego poddania się odpowiedzialności lub odstąpienia od wymierzenia kary lub środka karnego.