Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Zastanawiasz się nad kupnem niewybudowanego jeszcze mieszkania lub domu jednorodzinnego od dewelopera? Sprawdź jakie obowiązki przed zawarciem umowy deweloperskiej ma deweloper zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 

Ustawa ta w sposób kompleksowy reguluje zasady ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a wszelkie postanowienia umowy deweloperskiej mniej korzystne dla nabywców wobec postanowień ustawy są nieważne.

Do obowiązków dewelopera należą zatem: sporządzenie prospektu informacyjnego oraz – na żądanie osoby zainteresowanej – doręczenie prospektu informacyjnego wraz z załącznikami przed zawarciem umowy deweloperskiej.

Warto podkreślić, iż doręczenie prospektu informacyjnego wraz z załącznikami winno nastąpić nieodpłatnie. przekazanie nabywcy szczegółowych informacji dotyczących sytuacji prawno-finansowej oraz szczegółowych informacji dotyczących całego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Nadto, na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper umożliwia – w lokalu swojego przedsiębiorstwa – do zapoznania się z: aktualnym stanem księgi wieczystej, kopią aktualnego odpisu z KRS lub CEIDG, kopią pozwolenia na budowę, sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie 2 lata, projektem architektoniczno – budowlanym.

Przed zawarciem umowy deweloperskiej warto zatem skorzystać ze swoich praw i zapoznać się ze wszystkimi możliwymi informacjami na temat dewelopera.

adwokat Grzegorz Mania

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]