Kategorie

Wygrywamy z Bankiem BPH!

nieważna umowa BPH
Kolejna unieważniona umowa kredytu w CHF. Tym razem wygrywamy z Bankiem BPH. Sąd Okręgowy w Poznaniu, wyrokiem z dnia 28 marca 2024 roku, w sprawie o sygn. XII C 3078/21: I. Ustalił, że zawarta pomiędzy powódkami a pozwanym umowa kredytu hipotecznego…

2 kolejne zabezpieczenia w sprawach frankowych

wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego
W ostatnich dniach Kancelaria uzyskała kolejne dwa zabezpieczenia roszczeń Klientów w sprawach frankowych o ustalenie nieważności umów poprzez wstrzymanie obowiązku płatności rat kredytu od dnia wydania danego postanowienia do dnia uprawomocnienia się wyroku w danej sprawie. Orzeczenia, o których mowa…

6 nowych zabezpieczeń – Klienci nie płacą rat kredytu

Ostatnio Kancelaria uzyskała 6 kolejnych postanowień o zabezpieczeniu roszczeń w toku procesów o unieważnienie umowy kredytu frankowego. Zabezpieczenie polega na wstrzymaniu obowiązku płatności dalszych rat kredytu aż do prawomocnego zakończenia danego postępowania. Jest to niewątpliwe spore udogodnienie dla naszych Klientów.…