6 nowych zabezpieczeń – Klienci nie płacą rat kredytu

Ostatnio Kancelaria uzyskała 6 kolejnych postanowień o zabezpieczeniu roszczeń w toku procesów o unieważnienie umowy kredytu frankowego.

Zabezpieczenie polega na wstrzymaniu obowiązku płatności dalszych rat kredytu aż do prawomocnego zakończenia danego postępowania. Jest to niewątpliwe spore udogodnienie dla naszych Klientów.

Mowa o następujących orzeczeniach:

  1. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10.11.2023 r., sprawa o sygn. akt: I ACa 1713/23,
  2. Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23.10.2023 r., sprawa o sygn. akt: XII C 3078/21,
  3. Postanowienie Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 19.10.2023 r., sprawa o sygn. akt: I C 1718/23,
  4. Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 10.10.2023 r., sprawa o sygn. akt: XII C 3009/23,
  5. Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 4.08.2023 r., sprawa o sygn. akt: XIII C 435/23/2,
  6. Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21.07.2023 r., sprawa o sygn. akt: XVIII C 1699/23.

Warto wskazać, że sądy odstępowały od sporządzania uzasadnień, albowiem w całości podzielały argumentację prawną naszej Kancelarii.

Więcej dowiesz się z artykułu, który przygotowaliśmy tutaj.