Kategorie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wyłączenie wspólnika ze spółki

santander consumer bank
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową, czyli stanowi ona formę połączenia osób i kapitału dla realizacji zamierzonego wspólnego celu. Jej utworzenie nie jest sformalizowane, ponadto występują w niej elementy osobowe, zezwalające wspólnikom w znacznym stopniu wpływać na działanie…

Co może stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki z o. o.?

Millennium bank umowa kredyt w chf nieważna
W poprzednim wpisie zajęliśmy się kwestią co nie może stanowić wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o czym można przeczytać tutaj. Tym samym, w nawiązaniu do poprzedniego wpisu, wskazać należy na prawa mogące stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki…

Co NIE MOŻE być przedmiotem wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

nieważna umowa BRE Bank
Przez zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnik zobowiązuje się do wniesienia do spółki wkładów, w zamian za które obejmuje udziały w kapitale zakładowym spółki. Kapitał zakładowy spółki to jeden z filarów, na których zasadza się jej osobowość prawna. Zgodnie…

Kiedy zgromadzenie wspólników w spółce z o. o. jest ważne oraz kiedy ważne i skuteczne są podejmowane na nim uchwały?

nieważna umowa BPH
Słowem wstępu wskazać należy, że zgromadzenie wspólników to: uchwałodawczy organ spółki, czyli de facto najwyższa władza spółki, która wprowadza niezbędne zmiany do umowy spółki i decyduje w najważniejszych sprawach dotyczących jej funkcjonowania. Zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych…