Kategorie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wyłączenie wspólnika ze spółki

santander consumer bank
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową, czyli stanowi ona formę połączenia osób i kapitału dla realizacji zamierzonego wspólnego celu. Jej utworzenie nie jest sformalizowane, ponadto występują w niej elementy osobowe, zezwalające wspólnikom w znacznym stopniu wpływać na działanie…

Od teraz większa ochrona wspólników mniejszościowych w spółce z o.o.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]1 stycznia 2017 roku weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z punktu widzenia mniejszościowych wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem wyżej wymienionej nowelizacji jest modyfikacja przepisów art. 236 oraz 237 Kodeksu spółek handlowych, wprowadzona Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r.…

Kiedy zgromadzenie wspólników w spółce z o. o. jest ważne oraz kiedy ważne i skuteczne są podejmowane na nim uchwały?

nieważna umowa BPH
Słowem wstępu wskazać należy, że zgromadzenie wspólników to: uchwałodawczy organ spółki, czyli de facto najwyższa władza spółki, która wprowadza niezbędne zmiany do umowy spółki i decyduje w najważniejszych sprawach dotyczących jej funkcjonowania. Zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych…

Czy można żądać zaspokojenia swoich należności z likwidowanej spółki z o.o., gdy nie zgłosimy swoich roszczeń w terminie – na tle art. 287 KSH

Na wstępie wskazać należy, iż wierzyciel likwidowanej spółki z o.o., który nie zgłosił w terminie swoich roszczeń, ani też nie był spółce znany a chce odzyskać swoje należności, ma ku temu możliwość, zagwarantowaną przepisem art. 287 § 1 KSH, w brzmieniu:…

Podział majątku spółki z o.o. w likwidacji pomiędzy wspólników

Rozwiązanie spółki z o.o. następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą jej wykreślenia z rejestru. Co do zasady likwidatorami spółki są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub też uchwała wspólników stanowi inaczej. Do podstawowych obowiązków likwidatorów należy przede wszystkim zakończenie…

Jak wzruszyć niekorzystne uchwały zgromadzenia wspólników?

Zgromadzenie wspólników pełni ważną rolę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest organem złożonym ze wszystkich wspólników, którzy poprzez podjęcie uchwał mogą podejmować decyzje strategiczne dla spółki takie jak choćby rozporządzenie składnikami majątku, podział zysku czy zmiana umowy spółki. W…