Kategorie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wyłączenie wspólnika ze spółki

santander consumer bank
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową, czyli stanowi ona formę połączenia osób i kapitału dla realizacji zamierzonego wspólnego celu. Jej utworzenie nie jest sformalizowane, ponadto występują w niej elementy osobowe, zezwalające wspólnikom w znacznym stopniu wpływać na działanie…

Od teraz większa ochrona wspólników mniejszościowych w spółce z o.o.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]1 stycznia 2017 roku weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z punktu widzenia mniejszościowych wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem wyżej wymienionej nowelizacji jest modyfikacja przepisów art. 236 oraz 237 Kodeksu spółek handlowych, wprowadzona Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r.…

Co może stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki z o. o.?

Millennium bank umowa kredyt w chf nieważna
W poprzednim wpisie zajęliśmy się kwestią co nie może stanowić wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o czym można przeczytać tutaj. Tym samym, w nawiązaniu do poprzedniego wpisu, wskazać należy na prawa mogące stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki…

Co NIE MOŻE być przedmiotem wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

nieważna umowa BRE Bank
Przez zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnik zobowiązuje się do wniesienia do spółki wkładów, w zamian za które obejmuje udziały w kapitale zakładowym spółki. Kapitał zakładowy spółki to jeden z filarów, na których zasadza się jej osobowość prawna. Zgodnie…

Czy można żądać zaspokojenia swoich należności z likwidowanej spółki z o.o., gdy nie zgłosimy swoich roszczeń w terminie – na tle art. 287 KSH

Na wstępie wskazać należy, iż wierzyciel likwidowanej spółki z o.o., który nie zgłosił w terminie swoich roszczeń, ani też nie był spółce znany a chce odzyskać swoje należności, ma ku temu możliwość, zagwarantowaną przepisem art. 287 § 1 KSH, w brzmieniu:…

Jak wzruszyć niekorzystne uchwały zgromadzenia wspólników?

Zgromadzenie wspólników pełni ważną rolę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest organem złożonym ze wszystkich wspólników, którzy poprzez podjęcie uchwał mogą podejmować decyzje strategiczne dla spółki takie jak choćby rozporządzenie składnikami majątku, podział zysku czy zmiana umowy spółki. W…