umowa Bank Millennium nieważna

Umowa kredytu w CHF z mBankiem – nieważna

W dniu 12 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny, SSO Barbara Chylak, wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych “mPlan” waloryzowany kursem CHF z 2008 roku jest nieważna oraz zasądził od pozwanego banku – mBank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę ponad  320 tys. zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 278 tys. zł od dnia odmownej odpowiedzi mBanku na wniosek o zawezwanie do próby ugodowej oraz od kwoty 42 tys. zł od dnia doręczenia pozwanemu rozszerzenia powództwa. Nadto, Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w kwocie 11.137,47 zł.

Wyrok jest nieprawomocny. Bankowi przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.