santander consumer bank

Umowa kredytu w CHF nieważna – wygrywamy z Santander Consumer Bank

Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział XII Cywilny, wyrokiem z dnia 27 listopada 2023 roku zasądził na rzecz naszej klientki od Santander Consumer Bank S.A. kwotę 459.578,57 zł z tytułu nieważnej umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CH z roku 2008 wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia udzielenia przez Bank odmownej odpowiedzi na przedsądowe wezwanie do zapłaty – czyli zgodnie z żądaniem pozwu.

Sprawa nie jest prawomocna, Bankowi przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.