Aktualności

Umowa kredytu PKO BP w CHF – WŁASNY KĄT nieważna

Avatar
adw. Grzegorz Mania

Kategoria: KREDYTY FRANKOWE Opublikowano:

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXVIII Cywilny, wyrokiem z dnia 29 marca 2023 roku zasądził na rzecz naszych klientów od PKO BP S.A. kwoty 189 tys. zł oraz 60 tys. chf z tytułu nieważnej umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z roku 2006.

Kredyt opiewał na kwotę prawie 250 tys. zł i został w całości spłacony przed wszczęciem postępowania. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił podniesiony przez Bank zarzut zatrzymania kwoty wypłaconego kredytu do czasu zaoferowania jego zwrotu przez kredytobiorców.

Nadto, Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od PKO BP S.A. na rzecz naszych klientów zwrot kosztów procesu w całości, w kwocie 11.817 zł.

Sąd w ustnych motywach wyroku podkreślił, że w umowie kredytu znajdują się klauzule abuzywne, a po ich usunięciu z umowy należy ją unieważnić. Nadto, Sąd podkreślił, że ryzyko wynikające z umowy zostało w całości przerzucone na kredytobiorców, a takie działanie banku jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego.