Kategorie

Podział majątku spółki z o.o. w likwidacji pomiędzy wspólników

Rozwiązanie spółki z o.o. następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą jej wykreślenia z rejestru. Co do zasady likwidatorami spółki są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub też uchwała wspólników stanowi inaczej. Do podstawowych obowiązków likwidatorów należy przede wszystkim zakończenie…