Kategorie

Udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – cz. II

Tutaj opisaliśmy pierwszą część nowelizacji ustawy pzp w kontekście istotnym z punktu widzenia klientów naszej Kancelarii i skupiliśmy się głównie na art. 22 ustawy pzp. Drugim kluczowym przepisem, który ściśle łączy się z omawianą tematyką jest art. 24 ustawy pzp.…