Nieważność umowy kredytu Getin Bank

Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział XII Cywilny, wyrokiem z dnia 4 lipca 2023 roku ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z roku 2008 zawarta z Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddziałem w Łodzi jest nieważna i zasądził kwoty po 267.328,04 zł na rzecz każdego z powodów, razem 534.656,08 zł.

Nadto, Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz naszych klientów zwrot kosztów procesu w kwocie 11.817 zł.

Sąd w ustnych motywach wyroku podkreślił, że w umowie kredytu znajdują się klauzule abuzywne, a po ich usunięciu z umowy należy ją unieważnić. Nadto, Sąd podkreślił, że ryzyko wynikające z umowy zostało w całości przerzucone na kredytobiorców, a takie działanie banku jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Co więcej, umowa jest nieważna także z tego powodu, że bank mógł w sposób dowolny przeliczać kwoty rat do spłaty kredytu, co powoduje przekroczenie zasady swobody umów.

W niniejszym postepowaniu, po wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec pozwanego banku – Sąd udzielił powodom zabezpieczenia w postaci wstrzymania płatności dalszych rat kredytu aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W toku postępowania bank kwestionował status konsumenta – lekarza oraz podnosił, że w kredytowanej nieruchomości prowadzona była działalność gospodarcza (gabinet lekarski) – Sąd jednak nie uwzględnił powyższych zarzutów banku.

Adw. Grzegorz Mania