grzywna za przestępstwo skarbowe

Unikanie podatków a odpowiedzialność karno-skarbowa 2024

W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie przedsiębiorstwa rywalizują o jak najwyższy zysk, a jednostki poszukują skutecznych strategii oszczędzania, zagadnienie unikania podatków staje się tematem niezwykle aktualnym. Choć wielu przedsiębiorców poszukuje legalnych dróg optymalizacji podatkowej, niestety niektórzy wybierają mniej uczciwe metody, próbując unikać swoich zobowiązań podatkowych. W tym kontekście, należy jednak pamiętać, że unikanie podatków, gdy przekracza granice legalności, może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Niniejszy artykuł poświęcony jest odpowiedzialności karno-skarbowej za unikanie podatków. Przekroczenie granic prawa w dążeniu do minimalizacji obciążeń podatkowych może skutkować wysoką karą. Zrozumienie tych kwestii jest kluczowe dla przedsiębiorców, profesjonalistów podatkowych i każdego, kto pragnie prowadzić uczciwe interesy, unikając jednocześnie potencjalnych pułapek, jakie niesie ze sobą unikanie podatków w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. 

Kto ponosi odpowiedzialność karno-skarbową?

Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu (art. 9 ust. 1 KKS). 

Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (art. 9 ust. 3 KKS).

Jakie kary grożą za przestępstwa skarbowe?

Zgodnie z art. 22 KKS są to:

1)  kara grzywny w stawkach dziennych;

2)  kara ograniczenia wolności;

3)  kara pozbawienia wolności.

Kara grzywny

Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Najczęstsze pytania klientów w zakresie kary grzywny w KKS to:

1)         Jakie kary w KKS?

2)         Ile wynosi grzywna 720 stawek dziennych?

3)         Od jakiej kwoty jest grzywna?

4)         Ile wynosi stawka dzienna KKS 2024?

5)         Ile to jest 120 stawek dziennych?

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe w 2024

Od 1.1.2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie znacznie wyższe, a co za tym idzie – wzrosną też kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Od 1.1.2024 r. do 30.6.2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4.242,00 zł. Natomiast od 1.7.2024 r. do 31.12.2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4.300,00 zł.

Ile wynosi stawka dzienna grzywny za przestępstwo skarbowe w 2024?

Zatem stawka dzienna grzywny nie może być niższa od jednej trzydziestej minimalnego wynagrodzenia i będzie wynosić w okresie od 1.1.2024 r. do 30.6.2024 r. od: 141,40 zł (4.242 zł : 30), a w okresie od 1.7.2024 do 31.12.2024 r. nie może być niższa od: 143,33 zł (4.300 zł : 30).

Należy pamiętać, że stawka dzienna grzywny nie może przekraczać jej czterystukrotności, czyli w okresie od 1.1.2024 r. do 30.6.2024 r. nie może przekraczać kwoty 56.560,00 zł (400 x 141,40 zł), a w okresie od 1.7.2024 r. do 31.12.2024 r. nie może przekraczać kwoty 57.332,00 zł (400 x 143,33 zł).

W rezultacie, stawka dzienna w okresie od 1.1.2024 r. do 30.6.2024 r. mieści się w granicach kwot: od 141,40 zł do 56.560,00 zł, a w okresie od 1.7.2024 r. do 31.12.2024 r. w granicach kwot: od 143,33 zł do 57.332,00 zł.

Ile wynosi kara grzywny za przestępstwo skarbowe w 2024?

Wobec powyższych obliczeń kara grzywny może być orzeczona, w okresie od 1.1.2024 r. do 30.6.2024 r., w granicach kwot: od 1.414,00 zł (10 stawek dziennych x 141,40 zł) do 40.723.200 zł (720 stawek x max. stawka dzienna, tj.56.560,00 ). Natomiast w okresie od 1.7.2024 r. do 31.12.2024 r. kara grzywny może być orzeczona w granicach kwot: od 1.433,30 zł (10 stawek dziennych x 143,33 zł) do 41.279.040 zł (720 stawek x max stawka dzienna, tj. 57.332,00 ).

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe 2024 tabela

Powyższe wyliczenia lepiej obrazuje tabela:

PRZESTĘPSTWA SKARBOWEOD 1.1.2024 DO 30.6.2024 OD 1.7.2024 DO 31.12.2024
Stawka dzienna grzywnyod 141,40 zł do 56.560,00 złod 143,33 zł do 57.332,00 zł
Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd w postaci wyrokuod 1.414,00 zł do 40.723.200 złod 1.433,30 zł do 41.279.040 zł
Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd w postaci nakazuod 1.414,00 zł do 40.723.200 złod 1.433,30 zł do 41.279.040 zł
Tabela grzywny KKS 2024

Kara ograniczenia wolności

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach.

Kara pozbawienia wolności

Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, kara pozbawienia wolności trwa najkrócej 5 dni, najdłużej – 5 lat; wymierza się ją w dniach, miesiącach i latach.

Skontaktuj się z Kancelarią

W świetle coraz bardziej skomplikowanego krajobrazu podatkowego, wartościowa i profesjonalna pomoc prawna staje się nieocenionym wsparciem dla przedsiębiorców dążących do zgodności z obowiązującym prawem. Nasza Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w obszarze prawa karnego-skarbowego, oferując kompleksową pomoc w rozwiązywaniu spraw związanych z unikaniem podatków. Nasz doświadczony zespół prawników nie tylko pomaga klientom zrozumieć ich zobowiązania podatkowe, ale także udziela skutecznej pomocy w obronie przed ewentualnymi konsekwencjami karnymi skarbowymi.

Jeśli Państwa firma boryka się z trudnościami związanymi z kwestiami podatkowymi na tle prawa karnego, jeżeli mają Państwo wątpliwości co do legalności swoich działań podatkowych, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszym zespołem. Nasza Kancelaria gwarantuje indywidualne podejście, pełen profesjonalizm oraz skuteczną pomoc w każdej sprawie. Zadzwońcie lub napiszcie do nas, a nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na Państwa pytania, udzielą niezbędnych porad i rozpoczną proces świadczenia kompleksowej pomocy prawnej.

Pamiętajcie, że właściwa reakcja na trudności związane z prawem karnym-skarbowym może znacząco wpłynąć na dalsze losy firmy. Dlatego też, zanim podejmiecie decyzje, skorzystajcie z fachowej pomocy naszej Kancelarii. Jesteśmy tutaj, aby Was wesprzeć i zapewnić profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania.