Kategorie

Jakie skutki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wywołuje dla spółki kapitałowej przekazanie przez nią majątku jedynemu wspólnikowi, dokonane w związku z jej likwidacją?

Czy przekazanie majątku jedynemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w związku z likwidacją spółki – będzie skutkowało uzyskaniem przychodu przez spółkę jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zwanego dalej “CIT”)? W tym miejscu przedstawić należy możliwe stanowiska, i…