Kategorie

Jak wzruszyć niekorzystne uchwały zgromadzenia wspólników?

Zgromadzenie wspólników pełni ważną rolę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest organem złożonym ze wszystkich wspólników, którzy poprzez podjęcie uchwał mogą podejmować decyzje strategiczne dla spółki takie jak choćby rozporządzenie składnikami majątku, podział zysku czy zmiana umowy spółki. W…