Kategorie

Jakie skutki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wywołuje dla spółki kapitałowej przekazanie przez nią majątku jedynemu wspólnikowi, dokonane w związku z jej likwidacją?

Czy przekazanie majątku jedynemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w związku z likwidacją spółki – będzie skutkowało uzyskaniem przychodu przez spółkę jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zwanego dalej “CIT”)? W tym miejscu przedstawić należy możliwe stanowiska, i…

Jak wzruszyć niekorzystne uchwały zgromadzenia wspólników?

Zgromadzenie wspólników pełni ważną rolę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest organem złożonym ze wszystkich wspólników, którzy poprzez podjęcie uchwał mogą podejmować decyzje strategiczne dla spółki takie jak choćby rozporządzenie składnikami majątku, podział zysku czy zmiana umowy spółki. W…