r. pr. Szymon Wróblewicz

Prawo zamówień publicznych, ochrona danych osobowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską traktującą o orzeczeniach sądu odwoławczego w postępowaniu cywilnym, napisał pod patronatem prof. zw. dr hab. Feliksa Zedlera, krajowego autorytetu w zakresie postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego i naprawczego (restrukturyzacyjnego). Radca prawny Szymon Wróblewicz ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Od ponad ośmiu lat przede wszystkim zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa zamówień publicznych, ponadto jego zainteresowania koncentrują się wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego.