adw. Krzysztof Mania

Prawo karne, odszkodowania i zadośćuczynienia

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Od kwietnia 1991 roku – już jako adwokat – został przyjęty do Zespołu Adwokackiego Nr 5, mającego swoją siedzibę przy ul. Św. Marcin w Poznaniu. Następnie, od roku 1992 wraz z dr Zygmuntem Teodorem Manią prowadził Kancelarię Adwokacką przy ul. Gwarnej w Poznaniu. Adwokat Krzysztof Mania przez 3 kadencje był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego (w latach 2001-2010). Specjalista od spraw z zakresu prawa karnego oraz prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odszkodowań i zadośćuczynień.

W 2016 roku Adwokat Krzysztof Mania za swoje zasługi na rzecz adwokatury został uhonorowany odznaką „Adwokatura zasłużonym”.