Adwokat i mediator

Monika Maćkowiak – Włodarczyk

Prawo cywilne, prawo gospodarcze

Adwokat, Mediator. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Adwokat Monika Maćkowiak-Włodarczak kontynuuje tradycje rodzinne wykonywania zawodu prawniczego. Praktykę w kancelarii adwokackiej rozpoczęła już jako studentka II roku prawa, najpierw w kancelarii adwokackiej w Zielonej Górze, w której zdobyła bogatą wiedzę praktyczną z zakresu prawa karnego, a następnie w kancelarii adwokackiej w Poznaniu, w której zdobyła bogatą wiedzę praktyczną z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego.

W swojej obecnej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa cywilnego oraz gospodarczego, interesuje się również prawem karnym, czego wyrazem była jej praca magisterska pt. „Zaskarżanie postanowień w przedmiocie tymczasowego aresztowania”.

Adwokat Monika Maćkowiak Włodarczak wspiera inicjatywy dotyczące pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Ukończyła profesjonalne szkolenia dla mediatorów w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych. Jest mediatorem sądowym wpisanym na listy mediatorów stałych Wielkopolskiego Regionalnego Centrum Mediacji oraz Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych, opublikowanych na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Telefon

+ 48 784 678 623

Nasz zespół

Zobacz