Aktualności

Co może stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki z o. o.?
W poprzednim wpisie zajęliśmy się kwestią co nie może stanowić wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o czym można przeczytać tutaj. Tym samym, w nawiązaniu do poprzedniego wpisu, wskazać należy na prawa mogące stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Mając na uwadze przepisy Kodeksu spółek handlowych, bogate orzecznictwo sądowe oraz literaturę przedmiotu stwierdzić należy, iż zdolność aportową mają prawa, które spełniają łącznie poniższe warunki: są zbywalne, przydatne dla spółki oraz możliwe do wyceny i ujęcia w bilansie. ...

Czytaj dalej


Podziel się...


Co NIE MOŻE być przedmiotem wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
Przez zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnik zobowiązuje się do wniesienia do spółki wkładów, w zamian za które obejmuje udziały w kapitale zakładowym spółki. Kapitał zakładowy spółki to jeden z filarów, na których zasadza się jej osobowość prawna. Zgodnie z art. 14 § 1  Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (tj. z dnia 15 września 2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 1578), zwanej dalej "KSH" oraz art. 158 § 1 KSH - przedmiotem wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być: pieniądze lub prawa posiadające zdolność aportową. O ile z wkładami pieniężnymi sytuacja jest klarowna (oprócz bowiem gotówki wpłacanej do kasy spółki przedmiotem wkładu pieniężnego m...

Czytaj dalej


Podziel się...


Kiedy zgromadzenie wspólników w spółce z o. o. jest ważne oraz kiedy ważne i skuteczne są podejmowane na nim uchwały?
Słowem wstępu wskazać należy, że zgromadzenie wspólników to: uchwałodawczy organ spółki, czyli de facto najwyższa władza spółki, która wprowadza niezbędne zmiany do umowy spółki i decyduje w najważniejszych sprawach dotyczących jej funkcjonowania. Zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba że umowa spółki albo bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące zgromadzenia wspólników stanowią inaczej. Jak wynika z powyższego, zgromadzenie wspólników - prawidłowo zwołane - jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, czyli co do zasady wystarczy, iż wszyscy wspólnicy zostaną prawidłowo zawiadomieni o zgromadzeniu. Prawo do udziału w zgroma...

Czytaj dalej


Podziel się...


Znakowanie żywności - wstęp
Znakowanie żywności, to zagadnienie dobrze znane producentom żywności.  Z uwagi na dużą ilość aktów prawnych, zarówno unijnych, jak i krajowych, procedura znakowania żywności stanowi skomplikowany proces, w którym to nasza Kancelaria nierzadko bierze udział. W kilku wpisach postaramy się Państwu przybliżyć niniejsze zagadnienie. Dziś - tytułem wstępu - wymienimy jedynie same przepisy dotyczące znakowania żywności: Przepisy UE Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejs...

Czytaj dalej


Podziel się...


Udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - cz. II
Tutaj opisaliśmy pierwszą część nowelizacji ustawy pzp w kontekście istotnym z punktu widzenia klientów naszej Kancelarii i skupiliśmy się głównie na art. 22 ustawy pzp. Drugim kluczowym przepisem, który ściśle łączy się z omawianą tematyką jest art. 24 ustawy pzp. Wskutek nowelizacji, która weszła w życie  w dniu 28.07.2016 r. przeszedł on sporą metamorfozę, dzięki której możemy wyróżnić dwie zasadnicze płaszczyzny. Mianowicie, obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy, które określone są w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i przesłanki fakultatywne, które zamawiający może zastosować według swojego uznania, wskazując je w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zapros...

Czytaj dalej


Podziel się...


Udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Artykuł 22 i artykuł 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej „pzp”) to dwa przepisy, które odgrywają kluczową rolę w możliwości udziału potencjalnego wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem określają one kto może się ubiegać o udzielenie zamówienia i kto podlega wykluczeniu z postępowania. W pierwszej kolejności przyjrzymy się przepisowi artykułu 22 ustawy pzp, w kolejnym wpisie pochylimy się na regulacją z art. 24. Mianowicie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile oczywiście określone zostały przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzen...

Czytaj dalej


Podziel się...

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

pomożemy, doradzimy, rozwiejemy wątpliwości
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Rozumiem
© mk-adwokaci.pl
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.