Aktualności

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wyłączenie wspólnika ze spółki
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową, czyli stanowi ona formę połączenia osób i kapitału dla realizacji zamierzonego wspólnego celu. Jej utworzenie nie jest sformalizowane, ponadto występują w niej elementy osobowe, zezwalające wspólnikom w znacznym stopniu wpływać na działanie i funkcjonowanie spółki. Co w przypadku, kiedy wspólnik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? Na jakiej podstawie możemy wyłączyć go ze spółki? Kodeks spółek handlowych odnosi się do wyłączenia wspólnika w sposób szczególny. Materialnoprawnym warunkiem powództwa o wyłączenie jest zaistnienie „ważnych przyczyn” w osobie danego wspólnika. Niestety kodeks spółek handlowych nie wyjaśnia co kryje się pod tym określeniem, dlatego katalog tych przyczyn ma charakter otwarty. Z art. 266 §1 k.s.h. wynika, że prz...

Czytaj dalej


Podziel się...


Rozwiązanie spółki cywilnej - wprowadzenie
Pojęcie to należy rozumieć jako takie zdarzenie prawne, którego skutkiem stosunek spółki ustaje jednocześnie względem wszystkich wspólników. Podstawą prawną rozwiązania spółki są art. 203, 207, 871, 873, 874, 875 KC oraz art. 611-616, 622 KPC. Do przyczyn rozwiązania spółki zalicza się: nastąpienie zdarzenia, które zgodnie z postanowieniami umowy prowadzi do rozwiązania spółki, osiągnięcie przez spółkę celu, dla którego realizacji została utworzona, jeżeli osiągnięcie zamierzonego celu stało się niemożliwe, jeżeli w spółce miałby pozostać tylko jeden wspólnik, zgodę wszystkich wspólników wyrażoną w formie jednomyślnej uchwały, ...

Czytaj dalej


Podziel się...


Darmowe porady prawne - w każdy piątek


Podziel się...


Od teraz większa ochrona wspólników mniejszościowych w spółce z o.o.
1 stycznia 2017 roku weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z punktu widzenia mniejszościowych wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem wyżej wymienionej nowelizacji jest modyfikacja przepisów art. 236 oraz 237 Kodeksu spółek handlowych, wprowadzona Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r., poz. 2255). Istota modyfikacji polega na ułatwieniu wspólnikom mniejszościowym wykonywania uprawnień do zwoływania zgromadzenia wspólników i uzupełniania jego porządku obrad. Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą art. 236 i art. 237 KSH otrzymują brzmienie: Art. 236 ...

Czytaj dalej


Podziel się...


Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - krok po kroku
  Poniżej przedstawiam procedurę likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formule "krok po kroku": uchwała o rozwiązaniu spółki: w formie aktu notarialnego, koszt ok. 900 - 1 000 zł (sporządzenie aktu + wypisy), uchwała o powołaniu likwidatorów: najlepiej wraz z uchwałą o rozwiązaniu spółki w tym samym akcie notarialnym, sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i zatwierdzenie go przez zgromadzenie wspólników: co do zasady w terminie do 15 dni od dnia powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki, w praktyce – dla zaoszczędzenia kosztów – w terminie 7 dni i złożyć jako załącznik do zgłoszenia w KRS otwarcia likwidacji (pkt. 4), zgłoszenie do KRS otwarcia likwidacji oraz i...

Czytaj dalej


Podziel się...


Co może stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki z o. o.?
W poprzednim wpisie zajęliśmy się kwestią co nie może stanowić wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o czym można przeczytać tutaj. Tym samym, w nawiązaniu do poprzedniego wpisu, wskazać należy na prawa mogące stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Mając na uwadze przepisy Kodeksu spółek handlowych, bogate orzecznictwo sądowe oraz literaturę przedmiotu stwierdzić należy, iż zdolność aportową mają prawa, które spełniają łącznie poniższe warunki: są zbywalne, przydatne dla spółki oraz możliwe do wyceny i ujęcia w bilansie. ...

Czytaj dalej


Podziel się...

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

pomożemy, doradzimy, rozwiejemy wątpliwości
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Rozumiem
© mk-adwokaci.pl
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.