Aktualności

Solidarna odpowiedzialność Inwestora za wynagrodzenie Podwykonawcy na tle kaucji gwarancyjnej
Niniejszy artykuł powstał na kanwie jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię oraz wobec braku jednolitego stanowiska zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie. Upraszczając stan faktyczny na potrzeby niniejszego artykułu wskazać należy, iż: Inwestorem była jednostka organizacyjna Skarbu Państwa,Generalnym Wykonawcą była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która w trakcie wykonywania umowy popadła w tarapaty finansowe i w konsekwencji znalazła się w upadłości,Podwykonawcą był klient Kancelarii, który zawarł umowę podwykonawczą z Generalnym Wykonawcą. Podwykonawca był zobowiązany do przedłożenia Generalnemu Wykonawcy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej tytułem należytego zabezpieczenia umowy. ...

Czytaj dalej


Podziel się...


Umowa deweloperska
Zakup mieszkania lud domu od dewelopera, który dopiero ma zostać wybudowany lub jest w trakcie budowy, wiąże się z zawarciem umowy deweloperskiej. Definicja umowy deweloperskiej Definicję tej umowy znajdziemy w Ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego niniejszej ustawy jest pokłosiem postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 sierpnia 2010 r., w którym to postanowieniu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż w umowach deweloperskich zawieranych pomiędzy stronami brak jest dostatecznej ochrony prawnej nabywców mieszkań, a zatem celowe jest zwiększenie ochrony osób fizycznych, będących kontrahentami deweloperów....

Czytaj dalej


Podziel się...


Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej
Zastanawiasz się nad kupnem niewybudowanego jeszcze mieszkania lub domu jednorodzinnego od dewelopera? Sprawdź jakie obowiązki przed zawarciem umowy deweloperskiej ma deweloper zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa ta w sposób kompleksowy reguluje zasady ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a wszelkie postanowienia umowy deweloperskiej mniej korzystne dla nabywców wobec postanowień ustawy są nieważne. Do obowiązków dewelopera należą zatem: sporządzenie prospektu informacyjnego oraz - na żądanie osoby zainteresowanej - doręczenie prospektu informacyjnego wraz z załącznikami przed zawarciem umowy deweloperskiej. Warto podkreślić, iż doręcze...

Czytaj dalej


Podziel się...


RODO


Podziel się...


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wyłączenie wspólnika ze spółki
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową, czyli stanowi ona formę połączenia osób i kapitału dla realizacji zamierzonego wspólnego celu. Jej utworzenie nie jest sformalizowane, ponadto występują w niej elementy osobowe, zezwalające wspólnikom w znacznym stopniu wpływać na działanie i funkcjonowanie spółki. Co w przypadku, kiedy wspólnik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? Na jakiej podstawie możemy wyłączyć go ze spółki? Kodeks spółek handlowych odnosi się do wyłączenia wspólnika w sposób szczególny. Materialnoprawnym warunkiem powództwa o wyłączenie jest zaistnienie „ważnych przyczyn” w osobie danego wspólnika. Niestety kodeks spółek handlowych nie wyjaśnia co kryje się pod tym określeniem, dlatego katalog tych przyczyn ma charakter otwarty. Z art. 266 §1 k.s.h. wynika, że prz...

Czytaj dalej


Podziel się...


Rozwiązanie spółki cywilnej - wprowadzenie
Pojęcie to należy rozumieć jako takie zdarzenie prawne, którego skutkiem stosunek spółki ustaje jednocześnie względem wszystkich wspólników. Podstawą prawną rozwiązania spółki są art. 203, 207, 871, 873, 874, 875 KC oraz art. 611-616, 622 KPC. Do przyczyn rozwiązania spółki zalicza się: nastąpienie zdarzenia, które zgodnie z postanowieniami umowy prowadzi do rozwiązania spółki, osiągnięcie przez spółkę celu, dla którego realizacji została utworzona, jeżeli osiągnięcie zamierzonego celu stało się niemożliwe, jeżeli w spółce miałby pozostać tylko jeden wspólnik, zgodę wszystkich wspólników wyrażoną w formie jednomyślnej uchwały, ...

Czytaj dalej


Podziel się...

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

pomożemy, doradzimy, rozwiejemy wątpliwości
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Rozumiem
© mk-adwokaci.pl
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.